0229-540 996

Bouwen en verbouwen

OMGEVINGSVERGUNNING 

Wilt u gaan (ver)bouwen, dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Controleer met ons of uw bouwplannen vergunning plichtig zijn. Voor grote bouwwerken is een omgevingsvergunning verplicht. Het is dan verboden om te bouwen zonder- of in afwijking van de vergunning. Om te controleren of u een vergunning nodig heeft, kunt u een check doen in het online omgevingsloket of in overleg treden met ons bureau.

 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. Een groot aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen op het gebied van bouwen, wonen, ruimte, monumenten, natuur en milieu is per 1 oktober 2010 samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning.

Hierin zijn onder andere de volgende vergunningen opgenomen:

U krijgt geen omgevingsvergunning als bijvoorbeeld:

Of u een omgevingsvergunning nodig heeft, is afhankelijk van wat u wilt bouwen, gedegen vooroverleg met ons bureau is een eerst stap in deze voor leken ingewikkelde materie.

 

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTEN? DOWNLOAD DAN ONZE BROCHURE!

 

Vraag onze brochure aan

 

 

BOUWEN ZONDER VERGUNNING

Sinds de invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), op 1 oktober 2010, is voor veel bouwwerken geen vergunning meer nodig. In het Besluit omgevingsrecht staat, wanneer u geen omgevingsvergunning nodig hebt.

Voor bijgebouwen binnen de bebouwde kom, op het achtererf is geen omgevingsvergunning nodig, als het bijgebouw niet hoger is dan 5 meter.
Voor een dakkapel of dakraam aan de voorkant gelden strengere regels dan voor een dakkapel aan de achterkant.

De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan en voldoen aan de eisen in het Besluit Omgevingsrecht:

Kijk ook voor meer informatie op de website ten behoeve van vergunningsvrij bouwen. Ook hier geldt de regel dat gedegen vooroverleg met ons bureau een grote meerwaarde heeft.

Betrokken wetgeving


Woningwet
Bouwbesluit 2012
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Besluit omgevingsrecht
Regeling omgevingsrecht

Download hier uw brochure

Laat uw e-mailadres achter en ontvang de brochure in uw mailbox.

Download hier uw brochure

Laat uw e-mailadres achter en ontvang de brochure in uw mailbox.

Download hier uw brochure

Laat uw e-mailadres achter en ontvang de brochure in uw mailbox.

0229 540 996

Pin It on Pinterest